Лекція почесного професора Сорбонни Мішеля Маффесолі на тему: «Справедлива війна».

3.11.2022 р. з 14:00 дог 14:45

https://www.facebook.com/events/868377617907016/

Увага! Під час роботи семінару за адрессою цієї публікації буде надаватись доступ для безпосередньої участі.

WARNING! Direct participation will be provided during this workshop at this publication URL.

Запис лекції М. Мафесолі та виступів учасників Харківських соціологічних читань, секція №1 "Війна як об'єкт теоретичних розвідок соціології " :

Факультет соціології Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Лекція буде прочитана в межах роботи секції № 1 "Війна як об'єкт соціологічних дослідження", яка пройде під час роботи ХХІІ Міжнародної наукової конференції «Харківські соціологічні читання», присвяченої пам’яті засновниці Харківської соціологічної школи, фундаторки вітчизняної соціологічної науки та освіти, професорки Олени Олександрівни Якуби. 

Олена Олександрівна Якуба

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Доповіді:
1. "Соціологія в повоєнному відродженні українського суспільства". Доп.: Віль Бакіров, доктор соціологічних наук, професор, академік Національної академії наук України, радник ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
2. "Війна в Україні: соціологічні рефлексії". Доп.: Федір Шандор, доктор філософських наук, професор, авідувач кафедри соціології та соціальної роботи Ужгородського національного університету.
3. "Стан української соціології в умовах російсько-української війни". Доп.: Наталія Черниш, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри
соціології Львівського національного університету імені Івана Франка.
4. "Соціально-економічні завдання реконструкції". Доп.: Тимофій Брик, кандидат соціологічних наук, ректор НВНЗ "Київська школа економіки".
5. "Публічна соціологія і війна". Доп.: Алла Лобанова, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології і масових комунікацій Криворізького державного педагогічного університету; Микола Туленков, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри галузевої соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6. "Вища освіта в умовах воєнного стану: погляд викладача ВНЗ". Доп.: Андрій Горбачик, кандидат фізико-математичних наук, професор каф.
Методологія та методика соціологічних досліджень КНУ імені Тараса Шевченка.
7. "Наскільки сильна демократія в Україні? Реакція суспільства під час війни". Доп.: Ольга Куценко, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціальні структури та соціальні відносини КНУ імені Тараса Шевченка, Технічний університет Берліну (запрошений науковець).

РОБОТА СЕКЦІЙ ТА КРУГЛИХ СТОЛІВ
3 листопада 2022 р. 14.10 - 17.30
4 листопада 2022 р. 10:00 – 12:00

СЕКЦІЯ 1. ВІЙНА ЯК ОБ'ЄКТ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЄЕНЬ

Керівники секції:
Едуард Афонін (КНУ імені Тараса Шевченка)
Олександр Голіков (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)

Доповіді та виступи

1. "Справедлива війна". Доп.: Мішель Мафесолі (Інститут університету Франції).
2. "Війна як чинник психосоціальних змін суспільства". Доп.: Едуард Афонін (КНУ імені Тараса Шевченка); Майкл Ніцше (виконавчий віце-президент Gallup International Association (Відень, Австрія)).
3. "Ключові погляди на війну і суспільство". Доп.: Олена Князєва (Інститут державної служби та управління Національного університету "Одеська політехніка").
4. "Російсько-українська війна. Соціологічний погляд на 2022 рік у глобальному контексті". Доп.: Ілля Кононов (Карлтонський університет (Оттава, Канада), Луганський нац.
університет (Полтава)).
5. "Путін і хаос (як в Кремлі трактують теорію хаосу)". Доп.: Ігор Рущенко (ХНУ імені В.Н. Каразіна)
6. "Втілена соціологія війни: екзистенційна перспектива". Доп.:
Андрій Мельников (КНУ імені Тараса Шевченка).
7. "Образ дому під час війни: досвід дослідження". Доп.: Алла Петренко-Лисак (КНУ імені Тараса Шевченка).
8. "Структурно-динамічна модель збройного конфлікту". Доп.: Сергій П'янзін (Хмельницький національний університет).
9. "Чотирирівневий аналіз Н. Дж. Смелзера до вивчення війни та війська". Доп.: Оксана Химович, Тетяна Лапан (ЛНУ імені Івана Франка).
10. "Війна в Україні в суспільній думці країн світу". Доп.: Світлана Хобта, Катерина Котеленець, Юлія Нужна (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" (м. Полтава)).
11. "Становлення української "воєнної соціології" у 1920-1930-х роках: вилучений досвід". Доп.: Володимир Шелухін (КНУ імені Тараса Шевченка).
12. "До питання про межі соціального та справжню "смерть суспільства": війна у концепції П.О. Сорокіна". Доп.: Олександр Голіков (ХНУ імені В.Н. Каразіна).